Защита на лични данни

privacy-policy

Политика за поверителност и бисквитки

1. Поверителност

Българската компания “Херос БГ ООД със седалище на адрес ул. “Георги С. Раковски” № 193, гр. София, в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април, 2016 г.) и българските закони за защита на данните, предпазва и зачита важността на личните данни на потребителите, посещаващи домейна herros.eu, и полага всички разумни и адекватни усилия да предотврати накърняване на правата на потребителите.

Целта на настоящата политика за поверителност е да разясни на потребителите процедурите, ползвани от ХЕРОС БГ по отношение на поверителността. Тя разглежда процеса на събиране на лични данни, причините за събиране на тези данни, тяхната употреба и защита, както и конкретните права на потребителите.

Настоящата политика за поверителност не е приложима и изключва отговорност от страна на ХЕРОС БГ по отношение на практиките на трети страни за събиране и обработка на информация, лични данни и др. Същото се отнася за трети страни, които управляват услуги или сайтове с препратки в herros.eu.

Настоящата политика за поверителност се отнася за всички лични данни, получени или обработени от ХЕРОС БГ при взаимодействието на потребители с уебсайта herros.eu, например при поръчка и ползване на услугите на дружеството ни, маркетингова комуникация и обслужване на клиенти. В такива взаимодействия могат да участват доставчици, партньори, посетители  на сайта и/или клиенти.

Освен това ХЕРОС БГ работи с лични данни извън уебсайта си herros.eu, където се прилагат други политики за поверителност.

2. Обработване на данни: Обща информация

В настоящата политика за поверителност терминът „лични данни” означава информация, свързана с потребителите. Тези данни, отделно или в комбинация с други данни, с които разполагаме, ни помагат да идентифицираме потребителите.

Потребители на сайта

Обработваме лични данни със съгласието на потребителите. Като посещават или ползват сайта на ХЕРОС БГ, потребителите се съгласяват изрично с настоящата политика и дават съгласието си за обработка на личните им данни с методите и целите, изброени по-долу. Обработката може да включва разкриване на данните на трети страни, ако това е необходимо за предоставяне на поръчани услуги. Предоставянето на данни и, съответно, съгласието за събиране и обработване на данни е по избор. Потребителите могат да откажат или да оттеглят съгласието си по всяко време. Въпреки това, при отказ за предоставяне на данни ХЕРОС БГ може да се затрудни в предоставянето на определени услуги и някои функции на уебсайта може да се окажат недостъпни.

Клиенти

ХЕРОС БГ се задължава да положи всички разумни усилия, в съответствие с изискванията за електронно обслужване, за запазването на пълна поверителност при извършване на услугите си. Всяка информация, предоставена на ХЕРОС БГ от неговите клиенти, включително текстове, специфични задания и лични данни, предоставени за целите на превода, се приема за строго поверителна. Събраните лични данни се обработват в съответствие с Чл. 6 на ОРЗД.

В частност, ХЕРОС БГ ще ползва предоставената информация за изпълнение на договори (и, при нужда, за прилагане на предварителни мерки преди сключване на договор). Такива данни няма да бъдат разкривани пред трети страни или в публичното пространство без писменото съгласие на клиента. Данните могат да бъдат предоставени на упълномощен персонал на ХЕРОС БГ или на подизпълнители, в случай че тяхната консултантска или оперативна дейност изисква разкриването им. Гаранциите, описани по-горе, не са приложими, когато дружеството ни се задължава по закон да предоставя такива данни или в случай че данните вече се намират или навлизат в публичното пространство, без това да има връзка с ХЕРОС БГ. Същото важи и в случаи, когато съществените интереси на субекта на данните или друго лице изискват обработване на лични данни, или когато такава обработка е необходима за защитата на законовите интереси на нашето дружество или трета страна , превъзхождащи правата на субекта на данни.

Сътрудници и доставчици

Личните данни на нашите сътрудници на свободна практика (консултанти, съдружници, преводачи, устни преводачи, графични дизайнери и т.н.) и доставчици се приемат за строго поверителни. Само данните, публикувани на нашия уебсайт, могат да се предоставят на трети страни. Всяка друга информация, включително имена, дати на раждане, телефони и адреси, се обработва само от нашето дружество и неговите законни доставчици (банки, счетоводители и т.н.) единствено с цел адекватното изпълнение на сключени споразумения за работа и законови задължения.

3. Автоматично събрани данни. Информация за сърфирането в интернет.

Като всички други уебсайтове и този ползва “log” файлове, в които събира и съхранява автоматично информация за посещенията. Събраната информация за потребителите може да включва:

IP (Internet Protocol) адрес;

Дата/час на посещението или заявката;

·         Тип на браузъра и настройки, ползвани за връзка с уебсайта;

Име на доставчика на интернет;

Брой кликове, ако е приложимо;

Метод на изпращане на заявката до сървъра;

Размер на съответния файл, създаден в отговор;

Дигитален код, указващ статуса на отговора на сървъра;

Други параметри, свързани с операционната система / ИТ среда на потребителя.

Информацията, описана по-горе, се събира автоматично в специфична агрегирана форма за проверка на правилното функциониране на сайта и за целите на сигурността. За последните (откриване на вируси, защитни стени, филтри за спам) автоматично събраната информация може да включва лични данни като IP адрес (който идентифицира еднозначно източника на заявката, поне в момента на подаването й), които, съгласно съответното законодателство, могат да бъдат ползвани за осуетяване на опити за повреждане на уебсайта или накърняване на правата на други потребители, извършване на зловредни операции и престъпни действия. Тази информация се ползва за защитата на уебсайта и неговите потребители.

Описаните данни се събират само за получаване на анонимна статистика за ползването на уебсайта и за проверка на правилното му функциониране. Събраните данни се изтриват непосредствено след обработването им. Информация, ползвана за целите на сигурността (за блокиране на опити за повреждане на сайта), се съхранява за 7 дни.

4. Ползване на бисквитки

Определение за бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани до браузърите от посещавани уебсайтове и записвани на потребителските персонални компютри. Когато някой потребител се свърже отново с определен уебсайт, бисквитките, записани на компютъра му се идентифицират от сайта, от който произхождат. Когато посещавате даден сайт, можете да получите и „бисквитки на трети страни” (генерирани от други сайтове), напр. препратки към страници във външни домейни.

Бисквитките се ползват за различни цели, напр. за да позволят на даден сайт да разпознава потребителски устройства или да следи и съхранява определена информация за потребителите, свързващи се със сървъра.

Типове бисквитки

Техническите бисквитки поддържат правилното функциониране на уебсайта и позволяват на посетителите да ползват неговите услуги.

Функционалните бисквитки допринасят за навигацията в уебсайта, персонализацията на характеристиките му и запазването на избрани настройки.

Аналитичните бисквитки се ползват при събирането на информация за посетени страници, за навиците на потребителите в интернет и за грешки при сърфирането. Те не събират данни, които могат да бъдат ползвани за идентификация на персоналния компютър на потребителя. Информацията, която събират е агрегирана и, съответно, анонимна.

Всички посетители дават изричното си съгласие за ползване на бисквитки, като ползват уебсайта.

Изключване на бисквитките

Бисвкитките могат да бъдат изключени по всяко време от настройките на браузъра, с който са свързани, чрез отказ/оттегляне на съгласието за ползването им. Въпреки това е важно да се отбележи, че ако изключите бисквитките, може да се окаже невъзможно да ползвате някои функции на уебсайта.

Браузърите имат различни процедури за настройка на управлението. Следните препратки водят към конкретни инструкции в зависимост от браузъра:

Бисквитки, генерирани от трети страни

Нашият уебсайт пренася бисквитки, генерирани от трети страни. Тяхното предназначение е да поддържат допълнителни функции и услуги, достъпни за потребителите. Освен това те улесняват сърфирането с елементи като бутони за връзка със социални медии или видеоматериали. Уебсайтът не контролира бисквитките на трети страни. Те се управляват само от страните, които са ги създали. Съответно информацията за техните цели, употреба и опции за изключване се предоставя от третите страни на линковете, представени по-долу.

5. Социални мрежи (СМ)

Нашият уебсайт включва бутони и/или приставки за улесняване на споделянето на съдържание в популярни социални мрежи. Приставките не изпращат бисквитки при влизане в уебсайта и така личните данни на потребителите са защитени. Бисквитки могат да бъдат изпратени (в случай че социалната мрежа го изисква), само когато посетителите ползват приставките доброволно и ефективно. Моля, не забравяйте, че ако влезете в сайта в момент, когато сте регистрирани в социална мрежа, се приема, че сте дали съгласието си за получаване на бисквитки от съответната СМ, пренасяни от нашия уебсайт.

Събирането и ползването на данни, получени чрез приставки, се управляват в съответствие с политиките за поверителност на социалните мрежи, които са достъпни на следните препратки:

6. Имейл

Потребителите на уебсайта могат да получават имейли от ХЕРОС БГ на различни теми, например с подробна информация за услуги, предоставяни от дружеството, или за потвърждение на поръчка.

Потребителите имат възможност да се откажат от такава обработка на данните им, като уведомят администратора на данни за решението си на адреса, предоставен по-долу.

7. Място за обработка на данни

Всички данни, събрани от уебсайта, се обработват в седалището на Администратора на данни и центъра за обработка на данни, който поддържа услугите за уеб хостинг. Компанията SuperHosting.BG приема и обработва данни от името на ХЕРОС БГ. Тя се намира в Европейското икономическо пространство и работи в съответствие със стандартите на ЕС.

8. Пренос на данни до държави извън ЕС

Този уебсайт може да разкрие частично събраните данни пред доставчици на услуги извън ЕС, в частност пред Microsoft (LinkedIn), Facebook и Google (чрез приставки), и Google Analytics. Този пренос на данни е позволен с конкретни разпоредби на ЕС, които гарантират защитата на личните данни, по-точно с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, и не изисква допълнително съгласие от потребителя. Гореспоменатите компании гарантират съответствието си с разпоредбите на ЕС.

9. Мерки за сигурност

Този уебсайт обработва данните на потребителите по уместен и законов начин, с въведени подходящи мерки за сигурност за предотвратяване на неупълномощен достъп, модифициране, разкриване или изтриване на информация. Данните се обработват с електронни и/или компютърни инструменти при въведени адекватни мерки на административно, техническо и организационно ниво, целящи защитата на личните данни в дружеството и съобразени с критерии, специфични за изброените причини. Въпреки полаганите усилия, не съществува система за пренос и съхранение на данни, която да е 100% сигурна. Потребители с основателни съмнения за сигурността на взаимодействията си с уебсайта се приканват да ни информират незабавно за възникналите проблеми.

В някои случаи може да се наложи администраторът да предостави достъп до съхранявани лични данни на трети страни, участващи в поддръжката на сайта, например маркетингов и административен персонал, и системни администратори. При необходимост е възможно външни лица (напр. доставчици на технически услуги и хостинг, пощенски куриери, агенции за комуникация и ИТ фирми) да получат достъп до личните данни, съхранявани от администратора.

Личните данни на потребителите се съхраняват за необходимия или разрешения период в съответствие с причините за тяхното събиране. Времето за съхранение се определя от три основни критерия:

1) периодът от време през който сайтът herros.eu се посещава редовно от потребителите;

2) съществуването на законово или договорно задължение от страна на нашето дружество;

3) възможността за съхраняване на данни, свързани със законовото положение на нашето дружество (напр. проверки за съответствие с разпоредбите, времеви рамки и спорове).

10. Права на потребителя

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и българското законодателство потребителите могат да упражняват определени права относно личните им данни, в аспектите и до степента, предвидени в действащото законодателство. Всеки потребител има право да:

- изисква потвърждение за наличието на лични данни, свързани с него/нея;

- научи кой е източникът на информацията;

- получава съобщения в разбираема форма;

- бъде информиран за методите, целите и критериите при обработката на данни;

- изиска поправка, отмяна, интеграция, актуализация или анонимизация на личните си данни;

- изиска блокиране на информация, обработена по незаконен начин, включително данни, които вече не са нужни за целите, актуални по време на събирането им;

- когато обработването на данни се основава на съгласието на потребителя, да получава без оскъпяване справки за личните данни, предоставени на администратора, в разбираема и структурирана форма, генерирани от система за обработка на данни, във формат, достъпен на повечето електронни устройства;

- подава жалби до Надзорния орган;

Най-общо потребителите могат да упражняват всички права, заложени в съответното действащо законодателство. Заявки се изпращат до Администратора на данни. В определени случаи потребителите могат да упражняват правата си по отношение на обработката на личните им данни от уебсайта www.herros.eu чрез комуникация с Администратора на данни на предоставения адрес. Нашето дружество ще отговори в съответствие със съответните закони. Заявките от потребители могат да указват коя лична информация да бъде модифицирана или изтрита от базата данни на дружеството, или да налагат определени ограничения върху ползването на личните данни от дружеството. Моля, имайте предвид, че дружеството може да задържи определени данни за целите на регистрацията и/или приключването на сделки, договорени преди получаването на заявка за модифициране или изтриване.

11. Родителски контрол

Уебсайтът herros.eu не е предназначен за деца, в съответствие с приложимите закони. Ние не бихме събрали съзнателно лични данни от непълнолетни лица. От друга страна, ХЕРОС БГ  спазва разпоредбите, които изискват родител/натойник да упълномощи събирането, ползването или разкриването на лични данни на непълнолетни лица. Дружеството ни се задължава да защитава личните данни на децата и съветва родителите и настойниците да следят активно интересите и дейностите им в интернет.

Ако сте родител или настойник на непълнолетно лице, което ни е предоставило личните си данни без предварителното Ви съгласие, моля, свържете се с Администратора на данни на адреса по-долу. Ако научим, че сме събрали лични данни за непълнолетно лице, ще изтрием тази информация от нашата база данни.

12. Администратор на данни (АД)

Администраторът на данни – в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), българските закони за защита на данните и други свързани нормативни разпоредби – е „Херос БГ” ООД,  ул. „Георги С. Раковски” №193, Вх. Б, София 1142, имейл: herros_bg@yahoo.com .

13. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

ХЕРОС БГ назначава г-н Карл Аладжов като ДЛЗД. Можете да се свържете с ДЛЗД по имейл: herros_bg@yahoo.com


Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Приемам използването на бисквитки. Прочети повече... Приемам Отказвам