Португалски език

Португалски език

Вид текст Цена на стр. превод* при изпълнение за 3 дни Цена на стр. превод* при изпълнение за 1 ден

Стандартен текст

Специализиран текст

12.00 лв.

16.00 лв.

16.00 лв.

20.00 лв.

Всички цени са без ДДС!

Според стандарта, за специализиран текст се приема всеки текст, който не може да бъде написан от човек неработещ в съответната област т.е. ползва се характерна терминология, изразност, стилистика и др.

Не правим легализирани преводи на и от португалски език!