Превод от/на Сръбски, Хърватски и Словенски език

Сръбски, Хърватски, Словенски език

Вид текст
Цена на стр. превод* при изпълнение за 3 дни
Цена на стр. превод* при изпълнение за 1 ден

Стандартен текст

Специализиран текст

14.00 лв.

16.00 лв.

16.00 лв.

20.00 лв.

Цените са без включено ДДС!

Според стандарта, за специализиран текст се приема всеки текст, който не може да бъде написан от човек неработещ в съответната област т.е. ползва се характерна терминология, изразност, стилистика и др.

 Атенцията разполага със заклети преводачи за сръбски и хърватски език.Вашето запитване за преводи, легализация или издаване на визи към агенция за преводи Херрос можете да отправите чрез формата: